نی نی کوچولو

نی نی کوچولو توخونه لبخند

 حو صله اش سر میادکلافه

رفته  تو  فکر  دوباره       

 دلش عروسک می خواد

از اون عروسکا  که  چشمک حرف می زنن می خندن

چشمهای سبزشون رو مژه 

              باز میکنن می بندند     

 نی نی کوچولوبه باباش

می گه چه فکری دار ه  

باباش به  اون می خنده

سر به سرش می ذاره 

                  

می گه عروسک بازی  نیشخند

                  زشته برای مردها نیشخند

           اما برات می گیرم   زبان

   صبر داشته باش تا فردادلقک

 

 

آخ جون آخ جون تشویق منم باسواد شدم

این شعر ها رو همش خودم نوشتمخوشمزهخنده

                 

/ 3 نظر / 9 بازدید
شادی

[دست][دست][دست] آفرین دختر ناز[ماچ]