ما برگشتیم از خود راضی با یه سفر نامه توپ میامنیشخند

/ 12 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مامان تربچه ها

سلام رسیدن بخیر منتظریم[منتظر] در مورد ان خنکه هندوانه بود فکر کنم عکسها برات باز نشده [ناراحت] [گل][گل][گل]

نوشین

رسیدن به خیر خانمی . منتظر سفرنامت هستم . [بغل]

نرگس آهوی مهربون بهاری

سلام مهربونم... _________@@@@@@@@ _______@@@________@@_____@@@@@@@ ________@@___________@@__@@@______@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@___من آپمممممممممممم______@@ __@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@ __@@____________منتظر حضور گرمت_______@@ _@@____________@@@@@@@@@@_____@@ _@@____________ هستــــــــم ___@@@ _@@@___________@@@@@@@______@@ __@@@@__________@@@@__________@@ ____@@@@@@_______________________@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@___________@@ ________@@@________@@@@@@@@@@@ _________@@@_____@@@_@@@@@@@ __________@@@@@@@ ___________@@@@@_@ ____________________@ ____________________@ _____________________@ ______________________@ ______________________@____@@@ ______________@@@@__@__@_____@ _____________@_______@@@___@@ ________________@@@____@__@@ _______________________@ ______________________@ [قلب]نظر یادت نره خانومی[ماچ]

ریحان

سلام پریسا جونم..خوبی؟؟.. مسافرت خوش گذشت؟؟[رویا] منتظر سفرنامت میمونم[چشمک] دوست دارم..فعلا بای[ماچ][بغل][خداحافظ]

حمید و وحید

سلام آدرس خونتون میدین من برم دزدی.....[خنده][خنده][خنده] خوب هفته بعد که اومدین یه سری هم به ما بزنید

مامان تربچه ها

سلام من همچنان منتظرم دیگه زیر پام درخت سبز شده [چشمک] [گل][گل][گل]

پریسا

.....♥#############♥ ...♥###############♥ ..♥#################♥..................♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥ .......................................♥ .......................................♥ .....................................♥ ...................................♥ ............................

پریسا

.....♥#############♥ ...♥###############♥ ..♥#################♥..................♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥ .......................................♥ .......................................♥ .....................................♥ ...................................♥ ............................