پست های ارسال شده در شهریور سال 1387

مامان منو می بوسه

                                                     نظم   دست نزدم به هیچی                       و قتی  که ما ما ن  نبو د   نه شو نه   و  نه   قیچی   نه  هر  چی   تو    ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 15 بازدید