امسال دوره آمادگی رو به پایان رسوندم  وتابستون رو به کلاسنقاشی میرم فرشته

گریهچند روز پیش رفتم واکسن زدم اونم دو تا عصبانی

خیلی درد داشت گریهگریهگریه

دستم تا چند روز دستم درد میکردگریه

       یکمی هم تب کردمگریه

 

اما مامانم میگه :

این واکسنها واست خوبه  دیگه مریض نمیشی .

تازه بعدشم چندتا کتاب خوشکل جایزه گرفتم.

                      خندهخندهخندهخنده

 

                                                                    

                   

/ 3 نظر / 8 بازدید